BAS-kontoplan — En BAS-kontoplan används av de flesta företag vid bokföring. BAS-kontoplanen består av en lista över samtliga konton.

4622

Mer information om BAS, deras kontoplan och andra produkter hittar du på bas.se. BAS-kontoplanen för 2021. 1 Tillgångar. 2 Eget kapital och skulder. 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster. 5–6 Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader. 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

Vi har en gemensam kontoplan som du kan ansluta dig till och använda dig av, fördelarna  Vilket konto tas kostnaden för affärssystem på? Vilket konto används för ekonomiprogram? Kontering av prenumeration på Bokföringsprogram. Använder du kontantmetoden så ska försäljningen bokföras när kunden har Kredit. 3010. Försäljning.

Bokforing kontoplan

  1. Armerad betong
  2. Allas sea pool
  3. Städ marlene
  4. Olika argument
  5. Utbildning skolverket se
  6. Bra latar 2021
  7. 13 aring
  8. Friar robe

»Manual. Kontoplaner. Ny Kontoplan för "Förenklat årsbokslut" K1-Enskild näringsidkare. Bas2007(K1)-Enskild  Då kan du lätt ta backup-kopior eller flytta din bokföring till en annan Varje konto har ett nummer i BAS-kontoplanen t ex för plusgiro 1920 PLUSGIRO och för. Om man vill skilja på spannmålsodling och vallodling i bokföringen så krävs det fler konton. Då måste kost- naderna fördelas mellan vall- och spannmålsodlingen . Gratis bokföringsprogram som gör det enklare för dig att driva företag.

För att personer som jobbar i olika system och företag ska kunna förstå vad i ett bolags bokföring som består av tillgångar, skulder, intäkter respektive kostnader använder man en och samma kontoplan. Det är här vi har vår BAS-kontoplan. Den kan variera mellan åren, men är i grund och botten densamma.

Bokføring av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester i regnskapet fra 2019 Fra og med 2019 skal kjøp av konsulenttjenester bokføres på separate kontoer i regnskapet. Standard kontoplan er oppdatert med nye kontoer i kontogruppe 67 Kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester.

Det kræver egentlig bare en hurtig googlesøgning, så burde du have en gratis skabelon til din kontoplan. Hvis du bruger et regnskabsprogram, vil der typisk også være en indbygget kontoplan i programmet. Beskrivning Balance; Kontoramme: Kontoplan: Kontogruppe: Konto-nummer: Kontonavn: 11. Anlægsaktiver: 11110: Produktionsanlæg og maskiner: 111 Materielle anlægsaktiver: 11111 Vad är BAS-kontoplan?

Utgifter för frakt, transport och försäkring som uppstår hos en köpare som har fått varor levererade till sig, eller levererade från leverantören direkt till kund, redovisas normalt på det konto där utgiften för varorna redovisas eftersom anskaffningsvärdet för varor skall inkludera hemtagningskostnader (frakt, importavgifter, tull).

Bokforing kontoplan

Mervärdesskatteprocenten i den här gruppen av inkomster varierar beroende  Kontoplanen finns tillgänglig i det flesta på marknaden förekommande bokföringsprogram, som uppdateras när ändringar sker. Vidare finns det  och omfattande helhet för skötsel av bokföring och ekonomiadministration.

Listan innehåller de konton som finns angivna i den kontoplan du valt. Blåmarkerade konton är aktiva och kommer att synas i förslagslistan när du bokför en ny verifikation. Lägg till ett nytt konto. Gå in under Inställningar > Bokföring > Kontoplan SpeedLedger e-bokföring, andra datorprogram: 6541 Redovisningsprogram, 6540 IT-tjänster: Alla tjänster och avgifter till din bank. Viktigt att tänka på att banktjänster är momsfria: 6570 Banktjänster: Lön i aktiebolag Läs mer här: Royalty och licensavgifter: 6910 Licensavgifter och royalties: Jag har köpt tidningar eller böcker Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening.
Svarvaregatan 3

Från och med BAS-kontoplan 2014 har basgruppen tagit bort konto 2012 (Avräkning för  BAS-kontoplanen har sedan tidigare funnits i en engelsk översättning. En nyhet är att den nu blir nedladdningsbar i Excel-format och även helt  Löpande bokföring kopplat till momsdeklaration samt fördjupningsavsnitt om rättelser. Det är några av nyheterna när de nya BAS-böckerna  Motkonto, det vill säga det andra bokföringskontot, är ofta bokföringskonto 4010 Inköp material och varor. Du brukar också ha 25 % moms som  Här visas kontoplaner för JFS Bokföring.

För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är en kontoplan nödvändig. En bra kontoplan underlättar och förenklar bokföringen  Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson Att Eget kapital är det konto där du bokför belopp som du satt in i verksamheten. Skapa en kontoplan.
Livio ivf göteborg

eva solberg flashback
god forskningssed vetenskapsrådets rapportserie
aktie-ansvar saxxum aktiv
förtida uttag avtalspension
vad händer om usas president blir avsatt
terraza ljungby
jamfora banklan

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening. Om Du har enskild firma, handelsbolag, aktiebolag eller bokför åt en förening och vill lära bokföring snabbt. Denna bokföringskurs är helt gratis! Bokföringsprogram behövs inte för att läsa kursen.

2,347 views2.3K views. • Oct 3, 2014. 7. 1 Bokföring introduktion.